Τουρισμόςνέαπρωτοσέλιδο Β

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών | μελέτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτουρισμού

Μια εκτενή μελέτη για τον αντίκτυπο και τις δυνατότητες του τουρισμού στην ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, συνέταξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Η μελέτη δίνει έμφαση στον κρίσιμο ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών οργανισμών στην προσπάθεια γεφύρωσης των τοπικών και παγκόσμιων προσπαθειών για την επίτευξη κοινών στόχων. Παρουσιάζει δε τις δυνατότητες που έχει ο αγροτουρισμός να συμβάλλει στην ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις όπως η ερήμωση, οι ανισότητες και η περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Τα βασικά σημεία:

– Ανθεκτικότητα του αγροτουρισμού μετά την εποχή COVID: Η έκθεση ρίχνει φως στην αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα που επέδειξε ο αγροτικός τουρισμός κατά τη διάρκεια και μετά τον COVID-19. Παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις, ο αγροτουρισμός γνώρισε αύξηση της δημοτικότητας, ιδιαίτερα από εγχώριους ταξιδιώτες. Αυτή η ανθεκτικότητα αναδεικνύει τις δυνατότητές του ως ισχυρή οικονομική κινητήρια δύναμη και δείχνει την ικανότητά του να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

– Οικονομική Διαφοροποίηση και Πολιτιστική Διαφύλαξη: Αναδεικνύονται οι δυνατότητες του αγροτουρισμού να οδηγήσει σε οικονομική διαφοροποίηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές. Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης τη συμβολή του τουρισμού στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο αγροτουρισμός θεωρείται γέφυρα μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας, ενισχύοντας τη συμμετοχή της κοινότητας και διατηρώντας τις τοπικές υπηρεσίες, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη μοναδική ταυτότητα των αγροτικών περιοχών.

– Προκλήσεις και Ευκαιρίες για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η μελέτη προσδιορίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, όπως οι ανεπαρκείς υποδομές, οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι και η μείωση του τοπικού πληθυσμού. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει αυτές τις προκλήσεις ως ευκαιρίες για ανάπτυξη. Παρέχοντας μια λεπτομερή καταγραφή των προκλήσεων, η έκθεση θέτει τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτουρισμού, παροτρύνοντας τους ενδιαφερόμενους να αντιμετωπίσουν προσεκτικά τις προκλήσεις.

Παράλληλα, η έκθεση περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη για τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τις τοπικές κυβερνήσεις και τους μετόχους με σκοπό την καλλιέργεια των δυνατοτήτων του αγροτουρισμού με παράλληλη διαχείριση των προκλήσεων…

– Ολοκληρωμένες Αγροτικές Αλυσίδες Αξίας και Συνεργασία: Μια πρωταρχική σύσταση είναι η ενσωμάτωση των αγροτικών αλυσίδων αξίας στον τουρισμό. Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων για τη δημιουργία συνεργειών εντός της τοπικής οικονομίας. Μεγιστοποιώντας τα οικονομικά οφέλη, αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει μια ολιστική και βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά για τον αγροτικό τουρισμό.

– Ψηφιακή συνδεσιμότητα και δεξιότητες: Αναγνωρίζοντας το ψηφιακό χάσμα στις αγροτικές περιοχές, η έκθεση συνιστά μια εστιασμένη προσπάθεια για τη βελτίωση της ψηφιακής συνδεσιμότητας. Υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για την ενδυνάμωση των ενδιαφερομένων για την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας. Αντιμετωπίζοντας αυτές τις πτυχές, η έκθεση στοχεύει να ενισχύσει την ψηφιακή ετοιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων, ξεκλειδώνοντας νέες ευκαιρίες στην ψηφιακή εποχή.

– Ευθυγράμμιση με τις καταναλωτικές τάσεις και τις βιώσιμες πρακτικές: Αναγνωρίζοντας τις εξελισσόμενες τάσεις των καταναλωτών και την ανάγκη να τοποθετηθεί η βιωσιμότητα στο επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης, η έκθεση ενθαρρύνει υπεύθυνες ταξιδιωτικές πρωτοβουλίες, που όχι μόνο ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των καταναλωτών αλλά συμβάλλουν επίσης σε ευρύτερους στόχους βιωσιμότητας. Αυτή η σύσταση τοποθετεί τον αγρoτουρισμό σε θέση καταλύτη θετικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

tornosnews.gr

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr