Επιδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων | αιτήσεις και δικαιούχοι

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχορήγησης για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο και οι ξενοδόχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση έως και την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020.

Το πρόγραμμα επιχορήγησης έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από 1 Νοεμβρίου 2019 έως 29 Φεβρουαρίου 2020.

Οι Προϋποθέσεις των επιχειρήσεων για την υποβολή αίτησης είναι οι εξής:

  • Να λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης.
  • Να έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
  • Να έχουν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούμενη πενταετία 2014 – 2018 (συγκεκριμένα, εντός της χρονικής περιόδου από 1 Νοεμβρίου έως 29 Φεβρουαρίου) εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα όμοια προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο.
  • Οι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν από 1 Ιανουαρίου 2018 και να έχουν διακόψει την συνεχόμενη λειτουργία τους, πριν την 1 Νοεμβρίου 2018.

Ποιοι ξενοδοχοϋπάλληλοι είναι ωφελούμενοι:

  • Οι απασχολούμενοι στην ξενοδοχειακή επιχείρηση έως και τις 31 Οκτωβρίου 2019.
  • Οι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας κατά τη 1 Νοεμβρίου 2019.
  • Όσοι δεν είχαν συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση πριν τη 1 Νοεμβρίου 2019.

Τρόποι υποβολή αίτησης:

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), με χρήση κωδικών πρόσβασης (ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού.


Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης οφείλουν να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τους, προκειμένου να παραλάβουν κλειδάριθμο και τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης.

Μοιραστείτε την είδηση