Ανάπτυξη ποδηλατικού τουρισμού | υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τη στρατηγική του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δυναμική ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού, αλλά και την εν γένει προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου

περισσότερα