Αλλαγές στις υπαίθριες διαφημίσεις | νομοσχέδιο

Αλλαγές που αφορούν τις υπαίθριες διαφημίσεις φέρνουν οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

περισσότερα