ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών

νέαπρωτοσέλιδο ΒΤέχνες & Πολιτισμός

Τα ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών εκσυγχρονίζουν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο | Β. Διγαλάκης

Τα ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών εκσυγχρονίζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και τους δίνουν τα εφόδια για να γίνουν ανταγωνιστικά στον 21ο αιώνα,

Read More