Το «ευχαριστώ» σε γιατρούς και νοσηλευτές | φιλοξενία από ξενοδόχους του Ηρακλείου

Μιμούμενοι των ξενοδόχων του Ρεθύμνου, προσφέρουν φιλοξενία σε γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν τη δική τους μάχη στον «πόλεμο» με

περισσότερα