«Τα έξυπνα φανάρια» | ο «αόρατος» τροχονόμος από μαθητές της Θεσσαλονίκης

Τα «έξυπνα φανάρια», ένα σύστημα λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών με αόρατο τροχονόμο που ρυθμίζει την κυκλοφορίας βάσει της κυκλοφοριακής κίνησης και

περισσότερα