Επιτροπή αξιολόγησης πληροφοριών περί φορολογικών παραβάσεων | ΣΔΟΕ

Ειδική επιτροπή συγκροτείται στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν

περισσότερα

ΣΔΟΕ | Συγκροτείται επιτροπή αξιολόγησης πληροφοριών περί φορολογικών παραβάσεων

Ειδική επιτροπή συγκροτείται στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν

περισσότερα