Άμεση λύση στο θέμα της αδειοδότησης των προκάτ σχολικών αιθουσών | Β. Διγαλάκης

Λύση στο θέμα της αδειοδότησης για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών στους Δήμους Κισάμου και Πλατανιά, προκειμένου να καλυφθούν προσωρινά

περισσότερα