Καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα στηρίζει η Π. Κρήτης | δορυφορική καταγραφή αποτύπωσης καμένων εκτάσεων

Η Περιφέρεια Κρήτης θα στηρίξει ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) το οποίο

περισσότερα