Οκτώ νέα Προγράμματα από το Πράσινο Ταμείο | Κωστής Χατζηδάκης

Οκτώ νέα χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου, ευρέος φάσματος περιβαλλοντικών δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού έως 140 εκ. ευρώ για το 2020,

περισσότερα