Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών | νέες αποφάσεις

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 παρατείνονται οι προθεσμίες για καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων και εκμισθωτών, που λήγουν

περισσότερα