Νέα συστήματα στα οχήματα από την Ε.Ε | θα ανιχνεύουν μέχρι και τη χρήση αλκοόλ

Μόνο με προηγμένα συστήματα ασφαλείας θα μπορούν να διατίθενται τα νέα αυτοκίνητα στην αγορά της ΕΕ από τα μέσα του

περισσότερα