Μεταβίβαση ακινήτου πριν τον Ιούνιο | αποφυγή επιβαρύνσεων

Επιβαρύνσεις σημαντικού ύψους θα αποφύγουν όσοι φορολογούμενοι επισπεύσουν την εφαρμογή των σχεδίων τους για αγορές ή γονικές παροχές ακινήτων. Τα

περισσότερα