Μείωση διδάκτρων σε παιδικούς σταθμούς και ιδιωτικά σχολεία | Ν. Κεραμέως

Στα δίδακτρα που καλούνται να καταβάλουν οι γονείς των μαθητών για τις ημέρες που ιδιωτικά σχολεία και παιδικοί σταθμοί είναι

περισσότερα