Μειωμένο ωράριο σε δημόσιο για γονείς με παιδιά στο σχολείο | υπ. Εσωτερικών

Έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για τους γονείς που εργάζονται στο δημόσιο τομέα, να μπορούν να έχουν μειωμένο ωράριο για να

περισσότερα