Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και Ο.Α.Κ. | προώθηση κοινών δράσεων

Άμεσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Κόμβος των Μουρνιών – Κοινές δράσεις και στενή συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και Ο.Α.Κ. αποφάσισαν Καλογερής,

περισσότερα