Υγειονομικό υλικό και μέσα ατομικής προστασίας σε Κέντρα για ΑμεΑ | Περιφέρεια Κρήτης

Υγειονομικό υλικό και μέσα ατομικής προστασίας προσέφερε η Περιφέρεια Κρήτης στα  Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

περισσότερα