Ηλεκτρονικά βιβλία για επιχειρήσεις | πότε ενεργοποιούνται

Από τον Απρίλιο του 2020, ενεργοποιούνται υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ την

περισσότερα