Έργα αναβάθμισης παιδικών σταθμών | δήμος Πλατανιά

Με την Αρ. Διακήρυξη: 1/2020 (20PROC006731138  19-5-2020), προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την  επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση κτιρίου παιδικού

περισσότερα