Ιδιοκτήτες καταλυμάτων στον Καλογερή | στο επίκεντρο ο ΒΟΑΚ

Συνάντηση για ζητήματα που αφορούν στην ανάγκη βελτίωσης των υποδομών του νομού με ιδιαίτερη αναφορά στην Παλαιά Εθνική Οδό και

περισσότερα