8 εκ. ευρώ για ιατρικό εξοπλισμό και κάλυψη δαπανών | ΕΛΠΕ Α.Ε

Το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ για αγορά ιατρικού εξοπλισμού, αναλωσίμων και κάλυψη λοιπών δαπανών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση

περισσότερα