Επίδομα σε επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενους | ξεκινούν οι αιτήσεις

Στο elearning.yeka.gr ξεκινάει από Πέμπτη, 9 Απριλίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο «ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για

περισσότερα