ΑΠΔ

Κρήτηνέαπρωτοσέλιδο Γ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης | εξυπηρέτηση μόνο σε έκτακτες ανάγκες

Στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την πρόληψη και προστασία του πληθυσμού από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, και λαμβάνοντας υπόψη

Read More
Ελλάδανέαπρωτοσέλιδο Β

Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για 564.000 δημόσιους υπαλλήλους | ΕΦΚΑ

Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για 564.000 δημοσίους υπαλλήλους θα πρέπει να υποβάλλουν στον ΕΦΚΑ, όλοι οι φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ

Read More