Παράταση του 2ου Διαγωνισμού | ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής

Εν αναμονή ο 2ος διαγωνισμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, ο οποίος περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθμών μετατροπής και

περισσότερα