1ο Επιμορφωτικό σεμινάριο | Κισαμικός (σήμερα)

Το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο της Ακαδημίας του Κισαμικού, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 27 Νοεμβρίου και ώρα 19:30, στο Φαλδάμειο Οίκημα. Ομιλητές:

περισσότερα