Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Γραμβούσας | τα ονόματα

Συγκροτήθηκε σε σώμα, το νέο Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Γραμβούσας, το οποίο ανέδειξαν οι εκλογές της 3ης Οκτωβρίου 2021.

Κατόπιν των διαδικασιών που προβλέπονται από το καταστατικό του Συλλόγου, η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ξηρουχάκης Ξενοφών του Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος: Παπαντωνάκης Γεώργιος του Δημητρίου

Γενικός Γραμματέας: Γιουρουκάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

Ταμίας: Καστρινάκης Αρτέμιος του Ελευθερίου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Μυλωνάκης Ιωάννης του Μιχαήλ

Μέλος: Βαρουχάκης Γεώργιος του Δημητρίου

Μέλος: Σταματάκης Νικόλαος του Ελευθερίου

Μέλος: Μαρτσάκης Εμμανουήλ του Θεοδώρου

Μέλος: Βογιατζάκης Δημήτριος του Ευαγγέλου

Ελεγκτική Επιτροπή

Παπαδημητράκης Ιωάννης του Αντωνίου

Τσικαλάκη Άντζελα του Γεωργίου

Λεκοτονετάκη Μαρία του Εμμανουήλ

Μοιραστείτε την είδηση