Ευχές για τις Άγιες Μέρες του Πάσχα | ΟΑΚ

Ευχές για τις Άγιες μέρες του Πάσχα, στέλνουν με ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος, ο διευθυντής, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι εργαζόμενοι της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης.

Η ανακοίνωση

Η Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της μέχρι καὶ σήμερα, ἐργάζεται γιὰ τὴν εὐημερία τῆς ἀνθρωπότητας, γιὰ μία κοινωνία χωρὶς τὶς ἀσθένειες τῶν προκαταλήψεων καὶ τοῦ μίσους, τὶς πληγὲς τῆς βίας καὶ τοῦ πολέμου καὶ τὶς ἀνθρωπογενεῖς ἀπειλὲς ἐξαφάνισης τοῦ πλανήτη μας. Σήμερα ζοῦμε ὅλοι μας τὶς ἐπιπτώσεις μιᾶς ἀπρόσμενης πανδημίας.

Ἡ κοινωνία μας ὁδηγεῖται στὴν ἀποδόμηση καὶ μαζί της, πολλὲς ἀξίες ποὺ εἶχαν ἱεραρχήσει τὴ ζωή μας! Ἀντίκτυπος ὅλων αὐτῶν τῶν προκλήσεων εἶναι ὁ φόβος καὶ ἡ ἀπομόνωση τῶν ἀνθρώπων, γεγονὸς ποὺ ἐπιδεινώνει τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις καὶ βαθύνει ἀκόμη περισσότερο τὶς ὅποιες ταλαιπωρίες. Ἀλλὰ ἡ φυσικὴ ἀπόσταση δὲν σημαίνει καὶ κοινωνικὴ ἀπόσταση!

Ὡστόσο, τέτοιες προκλήσεις μποροῦν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ βαθύτερη σύνδεση μεταξύ μας, μέσω τῆς καλοσύνης, τῆς ἐνσυναίσθησης καὶ τῆς αἴσθησης τῆς κοινῆς εὐθύνης καὶ τῆς ἄσκησης τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον. Σὲ λίγες ἡμέρες θὰ ἑορτάσουμε τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς ἐλπίδας. Ἐλπίδα βασισμένη στὴ χαρμόσυνη εἴδηση ὅτι νικήθηκε ὁ ἀδυσώπητος ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρώπου˙ ὁ θάνατος. Τὸν καταπάτησε ὁ Χριστός: «Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; Ποῦ σου, Ἅδη, τὸ νῖκος; Ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ καταβέβλησαι», ἀναφωνεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Μὲ αὐτὴ τὴν χωρὶς ὅρια ἐλπίδα προχωρεῖ ἡ Ἐκκλησία, ψάλλοντας τὸν ἀναστάσιμο ὕμνο μὲ δυνατὴ φωνή: «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος».

Προσευχόμαστε, λοιπόν, γιὰ ὅλους ὅσοι ὑποφέρουν ἀπὸ τὸν Κορωνοϊό (Covid-19), γιὰ τὶς οἰκογένειές τους καὶ γιὰ ὅσους στέκονται δίπλα τους, ὅλως ἰδιαιτέρως γιὰ τὸ ἰατρικὸ καὶ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ τῆς Χώρας μας. Προσευχόμαστε ὅπως ἡ Κρήτη, ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ κόσμος ὁλόκληρος νὰ «βαστάξει γερὰ» καὶ μὲ σύνεση νὰ διώξουμε καὶ αὐτὴν τὴν «κατσιφάρα». Αὐτὸ ποὺ ἄρχισε ὡς συμφορά, μπορεῖ νὰ καταλήξει σὲ μία νέα «πανδημία» ἀλληλεγγύης καὶ ἀνθρωπιᾶς.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, παρόλες τὶς συνεχεῖς ἀκυρώσεις τῶν συνεδριακῶν της δραστηριοτήτων, θὰ συνεχίσει νὰ εἶναι τόπος διαλόγου μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ὅλων τῶν πεποιθήσεων, φροντίζοντας καὶ τώρα –σὲ τούτη τὴ δύσκολη στιγμὴ– νὰ συνεχίζουν νὰ ζοῦν τὴ ζωή τους, μὲ ἀξιοπρέπεια. Μπορεῖ ἡ ἐργασία μας νὰ σταματήσει γιὰ τοὺς ἑπόμενους μῆνες, ἴσως καὶ περισσότερο, ὅμως, ὅλο τὸ προσωπικὸ τοῦ Ἱδρύματος θὰ εἶναι δίπλα στὸν ἄνθρωπο –μέ τή χρήση τῶν κοινωνικῶν δικτύων–, καὶ θὰ λειτουργεῖ ὡς δύναμη καταλλαγῆς γιὰ τὰ βάσανα τῶν ἄλλων, ἀποτελῶντας ἕνα θεραπευτικὸ ‘βάλσαμο’ σὲ αὐτὴν τὴν περίοδο ἀβεβαιότητας καὶ φόβου.

Ὁ Πρόεδρος, τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ ὅλο τὸ προσωπικὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης σᾶς εὔχονται ὑγεία, χαρὰ καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἡμέρας τῆς Ἀναστάσεως ἀναβοῶμεν πρὸς ὅλους:

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr

Χρηστάλλα Κακαβελάκη έχει δημοσιεύσει 25270 άρθρα. Δείτε όλα τα άρθρα του συντάκτη Χρηστάλλα Κακαβελάκη