νέαπρωτοσέλιδο ΓΤέχνες & Πολιτισμός

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων | συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων, μετά τον ορισμό του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ: 

1. Πρόεδρος Γιαννακάκης Ιωάννης
2. Αντιπρόεδρος Ανδρεαδάκης Δημήτριος
3. Μέλος Ζερβουδάκη Ελένη
4. Μέλος Παπαδάκης Εμμανουήλ
5. Μέλος Τσισμενάκη Μαρία
6. Μέλος Λαμπράκης Ελευθέριος
7. Μέλος Ράμμος Νικόλαος
8. Μέλος Σπυριδάκης Ιωάννης
9. Μέλος Χατζάκης Ιωάννης
10. Μέλος Τζιγκουνάκη Ρόζα
11. Μέλος Μαρκαντωνάκης Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη

1. Χαζιράκης Νικόλαος
2. Αρχοντάκης Ιωάννης
3. Σαρρής Ιωάννης
4. Ζερβουδάκη Αντωνία
5. Μιχελογιάννη Μαρία
6. Μανουδάκης Αριστοτέλης
7. Μαρκογιαννάκης Ιωάννης
8. Βάμβουκας Αναστάσιος
9. Βλαζάκης Νικόλαος
10.Σκουλά Αλέκα
11.Βάμβουκα Μαρία

Μοιραστείτε την είδηση

Μαρία Αριανούτσου

Φιλόλογος - Δημιουργική Γραφή