Δήμος Χανίων | Ειδική και Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ την Τετάρτη – αναλυτικά

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 15:30 και 17:00 αντίστοιχα,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Θέματα Ειδικής Συνεδρίασ

• Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το Β’ εξάμηνο του έτους 2021 {Αλόγλου}

• Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το Α’ εξάμηνο του έτους 2022 {Αλόγλου}

Θέματα Τακτικής Συνεδρίασης

• Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}

• Μη άσκηση αίτησης δικαστικού καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης ιδιοκτησίας στην περιοχή «Χαλέπα» {Αλόγλου}

• Αλλαγή του τρόπου διάθεσης της επιχορήγησης του Δήμου Χανίων προς τον ΔΟΚΟΙΠΠ {Ζερβουδάκη}

• Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας Δημοτικών Χώρων {Γιαννακάκης}

• Παραχώρηση χρήσης του χώρου του Κέντρου Πολλαπλών Δραστηριοτήτων «Μίκης Θεοδωράκης» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης {Γιαννακάκης}

• Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024 πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης {Βαρδάκης}

• Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης {Βαρδάκης}

• Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}

• Συνδιοργάνωση του Νυχτερινού Δρόμου Υγείας {Μιχαηλάκης}

• Έγκριση λειτουργίας νέου προπονητικού κέντρου χώρου ρίψεων {Μιχαηλάκης}

• Έκφραση γνώμης για τη μελέτη «Μελέτη Οριοθέτησης υδατορέματος (με έργα διευθέτησης) στην περιοχή Άγιων Απόστολων πλησίον ιδιοκτησίας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ& ΣΙΑ ΟΕ» εκτός οικισμού Κάτω Δαράτσο ΔΕ Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων {Καλογριδάκης}

• Έκφραση γνώμης για την μελέτη «Οριστική Οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος, χωρίς έργα διευθέτησης, στη θέση «ΛΑΘΗΡΑ» εκτός οικισμού Καμπανίου ΔΕ Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης}

• Έγκριση εργασιών για επισκευή σε τμήμα που ρυμοτομείται λόγω χρήσης και υγιεινής στο ισόγειο κτίσμα με χρήση κατοικίας επί της οδού Παλαιολόγου μεταξύ των ΟΤ 10 και 12 Σκίνερ 19 Δήμου Χανίων (Μαυράκης) {Χαζιράκης}

• Προσκύρωση τμημάτων καταργούμενων κοινοχρήστων χώρων στην ιδιοκτησία με κ.κ. 0501013/ΟΤ1293-1294 της περιοχής «Πασακάκι – Χαρακιάς» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr

Χρηστάλλα Κακαβελάκη έχει δημοσιεύσει 25187 άρθρα. Δείτε όλα τα άρθρα του συντάκτη Χρηστάλλα Κακαβελάκη