Επιστολή για την ακύρωση του προγραμματισμένου για τις 18 Μαρτίου, Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου, απέστειλε ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης, Θοδωρής Σταθάκης, προς τον Δήμαρχο Κισάμου, Γιώργο Μυλωνάκη και την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Νίκη Κατερινάκη, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του.

Η επιστολή

Κ. Δήμαρχε και κυρία Πρόεδρε

Σε μια δημοκρατική Πολιτεία και ιδιαίτερα στην δική μας , οφείλουμε να υπακούμε στους νόμους και στις διατάξεις των οργάνων διοίκησης, ιδιαίτερα όταν συμφωνεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ή αν δεν συμφωνεί δεν εκφράζει την διαφωνία συντεταγμένα, ανεξαρτήτως της άποψη μας. Έτσι λοιπόν και εμείς δεχόμαστε τα μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.
Είμαστε παρών και το έχουμε αποδείξει, για να στηρίξουμε την λειτουργία του δήμου μας , αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε μεθοδεύσεις, με” πρόφαση” την προστασία μας, απλώς για να μην γίνει συζήτηση για την πρώτη και ουσιαστική τροποποίησητου προϋπολογισμού του 2020.
Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η πρόσκληση για την συγκεκριμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου βγήκε την Παρασκευή 13 του μήνα και αναφέρει κεκλεισμένων των θυρών για τους πολίτες, βάση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό που εκδόθηκε 11 του μήνα και αναφέρει:

Άρθρο 10
Καπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Γνωρίζατε λοιπόν ότι έχουμε τρεις επιλογές για την συνεδρίαση.
Ενώ έπρεπε να μας καλέσετε , τους επικεφαλείς των παρατάξεων και να συζητήσουμε για το τρόπο συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, όπως επιτάσσει η κοινή λογική και ιδιαίτερα για τέτοιες περιπτώσεις (αυτό έκαναν και οι υπόλοιποι δήμοι του νομού), επιλέξατε από μόνοι σας ( έχετε το δικαίωμα σαφώς και την πλειοψηφία, τις μειοψηφίες θα ρωτάτε … ), την τρίτη διαδικασία δια ζώσης με κεκλεισμένων των θυρών.

Αποφασίζετε το μεσημέρι της συνεδρίασης για αναβολή του συμβούλιο με νέα πρόσκληση, να πραγματοποιηθεί με την πρώτη διαδικασία, δια της περιφοράς, δηλαδή λέτε:<<αυτή είναι η πρόταση μας για κάθε θέμα και ή την ψηφίσετε ή δεν την ψηφίσετε το ίδιο μας κάνει, .πλειοψηφία έχουμε άλλωστε…>>

Καταγγέλλουμε ρητά και κατηγορηματικά αυτήν σας την ενέργεια.

Η παράταξη της Μείζονος Αντιπολίτευσης του δήμου Κισσάμου

Μοιραστείτε την είδηση