Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», που αφορά 250.000 δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσίασε ο υπουργός Χάρης Θεοχάρης, τονίζοντας ότι: «Η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι το κύριο μέλημά της είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής του ελληνικού λαού. Ποτέ πριν ο θεσμός του κοινωνικού τουρισμού δεν είχε ενισχυθεί με κρατική μέριμνα σε τέτοια έκταση και με ένα τόσο μεγάλο κονδύλι».

Κριτήρια ένταξης:

Κριτήριο για την ένταξη στον πρόγραμμα είναι το εισόδημα και δικαίωμα έχουν όσοι έχουν:

  • 16.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα και
  • 28.000 για το οικογενειακό εισόδημα
  • Ισχύει προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά τέκνο.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι εξάμηνη, από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης.

Η επιδότηση αφορά το ήμισυ του μισθώματος για 4 διανυκτερεύσεις, φτάνοντας συνολικά στα 120 ευρώ ανά άτομο.

Οι αιτήσεις θα γίνονται από τους ενδιαφερόμενους μέσω του συστήματος Taxis.

«Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έχει μια διττή στόχευση, αποσκοπεί στην τόνωση της τουριστικής κίνησης προς όφελος και των επιχειρήσεων του κλάδου.Μέσω της επιδοτούμενης διαμονής για ένα τόσο μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων, θα ενισχυθεί η ρευστότητα των τουριστικών επιχειρήσεων του κλάδου, με επιπλέον πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες.», επεσήμανε ο υπουργός Τουρισμού.

Μοιραστείτε την είδηση