Το περιβάλλον είναι ο κόσμος γύρω μας

Η σύγχρονη ανθρωπότητα αντιμετωπίζει ένα πλήθος νέων και προκλητικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα μεγαλύτερα από αυτά, είναι η ρύπανση, η δημιουργία αποβλήτων, η εξάντληση μη ανανεώσιμων πόρων, η υπερκατανάλωση, η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων τα οποία προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την κατάχρηση του περιβάλλοντος και την απώλεια της περιβαλλοντικής συνείδησης. Η παρέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον έχει προκαλέσει δυστυχώς μη αναστρέψιμες καταστροφές στη φύση, δημιουργώντας μία παγκόσμια «οικολογική κρίση». Παρόλο, που η αναγκαιότητα και η ευθύνη των ανθρώπων να σέβονται, να προστατεύουν και να διατηρούν τον φυσικό κόσμο είναι επιτακτικές, δυστυχώς λίγοι είναι εκείνοι που λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από πολίτες με ενεργή περιβαλλοντική συνείδηση, γνώση περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και ικανότητα εκτίμησης. Το περιβάλλον είναι ο κόσμος γύρω μας και είναι ευθύνη όλων μας να το διατηρήσουμε βιώσιμο και καθαρό αλλά και να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα με σύνεση και σοβαρότητα. Η αλλαγή των καθημερινών συνηθειών των ανθρώπων, η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας, των οικογενειών και των σχολείων σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα θα μπορούσαν να διαμορφώσουν πολίτες με έντονη οικολογική συνείδηση. Η παρέμβαση των παιδαγωγών και γονέων μέσω εκπόνησης περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και δράσεων θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν το αίσθημα ευθύνης των νέων, ώστε να οικοδομήσουν θετικές στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στο περιβάλλον και να υιοθετήσουν συμπεριφορές που διαπνέονται από τη λογική της αειφορίας. Η αίσθηση ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και η επιτακτικότατα δραστηριοποίησης για την επίλυση των προβλημάτων θα πρέπει να μας αφορά όλους ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τις μελλοντικές γενιές. Μπορεί να έχουν γίνει διάφορες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο ο δρόμος για την εξάλειψη των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι ακόμα μακρύς εάν δεν θα δράσουμε τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είμαι μόνο υπόθεση των κυβερνήσεων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής όπως πιστεύουμε οι περισσότεροι, αλλά είναι καθήκον όλων μας να φροντίζουμε και να προστατεύουμε την μητέρα-φύση αποκτώντας καθημερινές περιβαλλοντικές συνήθειες. Αν τις υιοθετήσουμε σίγουρα ο κόσμος γύρω μας θα γίνει καλύτερος.

Μοιραστείτε την είδηση

Ανδρονίκη Γιαννενάκη

Κοινωνιολόγος, Msc

Ανδρονίκη Γιαννενάκη έχει δημοσιεύσει 25 άρθρα. Δείτε όλα τα άρθρα του συντάκτη Ανδρονίκη Γιαννενάκη