2 Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση και έναρξη σπουδών το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, προσφέρονται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 54040/28.11.2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιανουαρίου ενώ πραγματοποιείται μόνο μέσω διαδικτύου.

Πρόσκληση

Πρόσκληση για άτομα με ειδικές παθήσεις

Δικαιολογητικά

Οικονομική συμμετοχή

Κάντε την αίτησή σας εδώ

Μοιραστείτε την είδηση