Εκλογική συνέλευση με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουλγάρω, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου.

Το νέο Δ.Σ που προήλθε από τις εκλογές συγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Καλογρίδης Αργύρης

Αντιπρόεδρος: Πανιεράκης Γρηγόριος

Ταμίας: Καλογρίδης Μιχαήλ

Γραμματέας: Μαραγκουδάκη Ιωάννα

Έφορος Δημ, Σχέσεων: ΜαρτσάκηςΙωάννης

Μέλη: Καμπιανάκη Ευθυμία, ΧουδαλάκηςΕυάγγελος

Αναπληρωματικά μέλη: Μαρακάκη Γεωργία, Τυράκης Αντώνιος

Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει ημερομηνία σύγκλησης των μελών του εντός των προσεχών ημερών, ώστε να αρχίσει και τυπικά η εργασία, ο προγραμματισμός των ενεργειών του και η κατανομή των διαφόρων ρόλων προκειμένου ο Σύλλογος του Βουλγάρω να αποκτήσει μια νέα δυναμική,να ενεργοποιηθεί ουσιαστικά και να λειτουργήσει ενωτικά για όλους τους ανθρώπους του χωριού.

Στόχος του Συλλόγου είναι η βελτίωση όλων των συνθηκών της κοινότητάς ,η ανάδειξη της ιστορίας,του φυσικού κάλλους,η ενδυνάμωση της παιδείας και η επίλυση της πάσης φύσεως των προβλημάτων. Επίσης, σημαντική έμφαση ο Σύλλογος καλείται να δώσει στην κοινωνική αλληλεγγύη, στην ανάπτυξη υποδομών και στην συνένωση των συμπολιτών μας.

Μοιραστείτε την είδηση