ΠΕΔ Κρήτης | επιστολή στον Πέτσα για για παράταση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Σε συνέχεια των επαφών που πραγματοποίησε με κυβερνητικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, η ΠΕΔ Κρήτης απέστειλε επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα με την οποία ζητά την παράταση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» πέραν της 30ης Απριλίου, προκειμένου οι Δήμοι της Κρήτης να μπορέσουν να υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.  

Η παράταση του προγράμματος, όπως αναφέρεται στην επιστολή της ΠΕΔ Κρήτης, είναι αναγκαία εξαιτίας της υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων αλλά και της εξέλιξης της πανδημίας.

Συγκεκριμένα στην επιστολή της ΠΕΔ Κρήτης αναφέρονται τα εξής: 

«Ενόψει της λήξης της προθεσμίας την 30η Απριλίου 2021 για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» από τους ΟΤΑ της χώρας, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε γίνει αποδέκτες αιτημάτων από πολλούς Δήμους της Κρήτης προκειμένου να δοθεί παράταση στην ως άνω προθεσμία.

Τούτο καθίσταται αναγκαίο, καθώς πολλοί Δήμοι δεν έχουν εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες και δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις εξαιτίας κυρίως της διαπιστωμένης υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών τους, αλλά και των  συνέπειών από την εξέλιξη της πανδημίας.

Κύριε Υπουργέ,

Η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» είναι κοινός στόχος, τόσο για την Αυτοδιοίκηση όσο και για την Κυβέρνηση, προκειμένου να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομής και δράσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 

Ως εκ τούτου η παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων κρίνεται αναγκαία.»

Μοιραστείτε την είδηση