Παράταση χρήσης σε 113.000 voucher Κοινωνικού Τουρισμού | ΟΑΕΔ

Την παράταση του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για διάστημα ίσο με τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού ανακοίνωσε η διοίκηση του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικότερα, μέχρι το Μάρτιο του 2020, είχαν ενεργοποιηθεί 27.000 από τις συνολικά 140.000 επιταγές που τυπικά λήγουν τον Ιούλιο του 2020 και καθώς είναι αδύνατο μέχρι τότε να ενεργοποιηθούν οι υπόλοιπες έως τότε, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η περίοδος Κοινωνικού Τουρισμού 2019-2020 θα επιμηκυνθεί αντίστοιχα για όσο διάστημα διαρκέσουν τα έκτακτα μέτρα.

Η ημερομηνία λήξης της περιόδου Κοινωνικού Τουρισμού 2019-2020 θα ανακοινωθεί μετά το τέλος των έκτακτων μέτρων.

Μοιραστείτε την είδηση