Κέντρα Δια Βίου Μάθησης | παράταση αιτήσεων εκπαιδευτών

Την παράταση των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτών ενηλίκων στο Κέντρο Δια βίου μάθησης Κισάμου, ανακοίνωσε ο Δήμος Κισάμου.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις, ορίστηκε η 6η Ιουλίου 2020 (ώρα 11:00 π.μ.) .

Νέα καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών. (ημερομηνία που φέρει ο φάκελος: έως και 10/07/2020).

Η παράταση ισχύει για όλα τα Κέντρα της Χώρας.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας) έχει δημοσιευτεί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτών ενηλίκων για μαθήματα των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων .

Ειδικότητες ενδεικτικά καλύπτουν θέματα: Εκμάθησης Γλωσσών, Ελληνικής και Ξένων, Ιστορία, Πληροφορική, Πολιτισμό, Οικονομικά, Λογιστικά, Νομικά, Εικαστικά, Διακόσμηση, Καλλιτεχνικά, Θέατρο, Μουσική, Συμβουλευτικής, Κοινωνικά, Ιατρικά, Διατροφής, Αθλητισμού, Χορών, Παραδοσιακά επαγγέλματα-Χειροτεχνία, Αγροτική Οικονομία-Γεωπονία, Τουρισμό, Εθελοντισμό κ.α..

Θα καταρτιστούν πίνακες μοριοδότησης. Συμμετοχή 1. πτυχιούχων και 2. εμπειροτεχνών με 3/ετή επαγγελματική εμπειρία.

Για  ορισμένες ειδικότητες Εμπειροτεχνών  -Σελ 22  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ, – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ II, – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, – ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, – ΚΗΡΟΠΟΛΑΣΤΙΚΗΣ, – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΗΜΑ Ι, – ΙΙ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ, – ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, της πρόσκλησης-γίνεται αποδεκτή και  Υπεύθυνη Δήλωση με  την χρονική διάρκεια, τις σχετικές με την δηλωθείσα ειδικότητα εργασίες που έχουν εκτελέσει και  με ενδεικτικό υλικό που θα αποδεικνύει την προαπαιτούμενης επαγγελματική εμπειρία  ( Πρόσκληση/πρόγραμμα εικαστικής έκθεσης, δείγμα εργασιών, κτλ)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Για αναλυτικές πληροφορίες επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr

Ιστοσελίδα Έργου: http://kentradiaviou.gr

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στο site  του Δήμου Κισάμου

Πληροφορίες για την Πρόσκληση και τους όρους της στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  στα τηλέφωνα:

213-131-4534, -4620, -4639, -4640, -4645, -4638, -4657, -4528, -4648, 4526, -4644 από 10:00 έως 13:00.

Για τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων  213-131-4633  10:00 – 13:00.

Γενικές πληροφορίες: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κισάμου:Τηλ.: 2822340225 mkoufaki@kissamos.gr

Και στο  Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου 2822031989 & 2822083105 kentrokoinotitaskisamou@gmail.com

Μοιραστείτε την είδηση