Για τη στήριξη των δημοτών Κισάμου | προτάσεις Θ. Σταθάκη

Μέτρα στήριξης για τους δημότες Κισάμου προτείνει με δημόσια επιστολή του ο πρώην δήμαρχος Θοδωρής Σταθάκης.

Συγκεκριμένα:

«Την Τρίτη 31- 03-2020 καταθέσαμε προς την Πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου δήμου Κισάμου,  πέντε θέματα, στήριξης των δημοτών μας, για απόφαση στο επόμενο συμβούλιο. Χθες 01-04 το πρωί,  πριν την έκδοση πρόσκλησης,  στείλαμε τεκμηριωμένα  και την εισήγηση μας για κάθε θέμα. Επειδή υπήρχε διαφορετική προσέγγιση από τον δήμαρχο ( όσο αφορά τα μέτρα στήριξης των τριών θεμάτων),  μου ζητήθηκε από τον υπάλληλο υποστήριξης πολιτικών οργάνων, να συζητηθούν , όχι σε αυτό το συμβούλιο, αλλά στο μεθεπόμενο, για να έχει τον χρόνο η δημοτική αρχή να τα επεξεργαστεί καλύτερα.  Συμφώνησα,  διότι έχουμε το χρονικό περιθώριο και μακάρι μετά την επεξεργασία των προτάσεων,  να αποφασιστεί ομόφωνα η καλύτερη στήριξη των δημοτών μας. Αυτό σημαίνει διάθεση συνεργασίας και διαλογική συζήτηση.Τα μέτρα που προτείναμε.


ΘΕΜΑ 1. Απόφαση απαλλαγής χρέωσης κοινοχρήστων χώρων, επιχειρήσεων δήμου Κισσάμου, κατά το ήμισυ ( 50%). 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου είναι δυνατόν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να γίνετε περικοπή τελών σε επιχειρήσεις που πλήττονται λόγο κορωνοϊού. Με δεδομένο ότι αυτό έχει συμβεί στις επιχειρήσεις του δήμου μας και θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα με την συνέχιση του κλεισίματος , αλλά και την πτώση στον τουρισμό που θα επακολουθήσει, προτείνουμε την περικοπή κατά  το ήμισυ (50%) των τελών χρέωσης κοινοχρήστων χώρων του δήμου για το 2020. 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Αποφασίζουμε την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) των τελών κοινοχρήστων χώρων του δήμου μας.

ΘΕΜΑ 2. Απόφαση απαλλαγής χρέωσης ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για τρεις μήνες 01-03 έως και  31-05-2020 και συμψηφισμού καταβληθέντων ποσών  στο  επόμενο διάστημα.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με την  ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α), αλλά και την συνολική νομοθεσία που δίνει την δυνατότητα στο δημοτικό συμβούλιο να παίρνει μέτρα στήριξης των δημοτών σε τέτοιες καταστάσεις οφείλουμε να στηρίξουμε τους δημότες μας .

Πρόταση μας είναι: 

Α. Απαλλαγή χρέωσης ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του δήμου Κισσάμου,  στο σύνολο των δημοτών μας, για το διάστημα από 01-03-2020 έως  31-05-2020 και συμψηφισμού του καταβληθέντος ποσού στο επόμενο διάστημα. 

Αυτή η απόφαση διευκολύνει την υπηρεσία, να την εφαρμόσει άμεσα και στηρίζουμε το σύνολο των δημοτών,   μα όλοι πλήττονται από την δοκιμασία του κορωνοϊού COVID-19. 

Β. Απαλλαγή χρέωσης ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού , για τρεις μήνες 01-03 έως και  31-05-2020 και συμψηφισμού καταβληθέντων ποσών  στο  επόμενο διάστημα για τις επιχειρήσεις του δήμου μας. Δηλαδή αυτούς που έχουν προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων τους είτε από μόνοι τους, είτε λόγο ΚΑΔ εφορίας. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Α. Αποφασίζουμε την πρώτη πρόταση  :

Β. Αποφασίζουμε την δεύτερη πρόταση: 

ΘΕΜΑ 3. Απόφαση απαλλαγής μέρους τελών χρήσης ύδρευσης, αποχέτευσης  και άρδευσης δήμου Κισσάμου.


ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Στις 30- Δεκεμβρίου σας είχαμε προτείνει στήριξη των παραγωγών – αγροτών του δήμου μας, για τις ζημιές που υπέστησαν λόγο θεομηνιών , της καταστροφής στην παραγωγή ελαιολάδου και τώρα ήρθε και το πλήγμα από τον κορωνοϊό να τους αποτελειώσει. Πρέπει να τους στηρίξουμε υποχρεωτικά ως οφείλουμε, για να μπορέσουν να επιβιώσουν,  να ξανά καλλιεργήσουν και να υπάρχουν τα προϊόντα προς κατανάλωση των πολιτών. Διαφορετικά κινδυνεύει με ερημοποίηση η ύπαιθρος και εισροή μόνο μεταλλαγμένων προϊόντων. Ταυτόχρονα πρέπει να στηρίξουμε οριζόντια όλους τους δημότες διότι πλήττονται,   με τον ένα ή άλλο τρόπο. 
Πρόταση Α. 

Ύδρευση:  Τα πάγια παραμένουν κανονικά και στην κατανάλωση να υπάρξει δωρεάν χρήση νερού έως 90 κυβικά για ένα  εξάμηνο, μετά χρέωση με την πρώτη κλίμακα μόνο. Αποχέτευση: Αντίστοιχα τα πάγια μένουν και δωρεά η χρήση των 90 κυβικών. Μετά ό, τι ισχύει για την ύδρευση, ό, τι ποσό χρεωθεί το αντίστοιχο ποσοστό και για την αποχέτευση. Άρδευση.: Για την άρδευση που είναι η κυριότερη κατηγορία που πρέπει να στηριχθεί, προτείνουμε: Παραμένει το πάγιο και δωρεάν για το 2020 η χρήση νερού έως 5 κυβικών (ανά ελιά) για την καλλιέργεια ελιάς  και 2000 για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών θερμοκηπίου και υπαίθριων, ανά αγρότη- παραγωγό. 

Πρόταση Β.
Να ισχύσει η στήριξη των αγροτών και παραγωγών με απαλλαγή, Άρδευση : Να παραμείνει η χρέωση του παγίου και δωρεάν η  χρήση νερού έως 5 κυβικά ( ανά ελιά) για την καλλιέργεια ελιάς και έως 3000 κυβικά  για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, θερμοκηπίου και υπαίθριων, ανά αγρότη – παραγωγό. 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Α. Αποφασίζουμε την πρώτη πρόταση  :

Β. Αποφασίζουμε την δεύτερη πρόταση: 

Υπόψιν:  ότι τα παραπάνω θα γίνουν με την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων διασταύρωσης. 


ΘΕΜΑ 4. Απόφαση προμήθειας υγειονομικού υλικού και διάθεσής του στο Κέντρο υγείας, Αννουσάκειο προνοιακό ίδρυμα και λοιπών υπηρεσιών του δήμου Κισσάμου.


ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Ο δήμος Κισσάμου έχει επιχορηγηθεί με το ύψος των 20.000 ευρώ για δράσεις πρόληψης και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, επιπλέον μπορεί να διαθέσουμε και ίδιους πόρους. Με την ανάθεση 3000,  που πραγματοποίησε η οικονομική επιτροπή στις 24-03 -2020 , θα προχωρήσουμε σε προμήθεια υγειονομικού υλικού μόνο για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών  του δήμου. Είναι επιβεβλημένο να προχωρήσουμε άμεσα σε ανάθεση επιπλέον ποσού για την υποστηρίξει των δομών πρόνοιας και περίθαλψης του δήμου μας, όπως το Κ.Υ. και το Αννουσάκειο ίδρυμα και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν εντός του δήμου και περιθάλπουν τόσο κόσμο κάθε μέρα. Οπότε από τις 13. 000 χιλιάδες που είναι αδιάθετα πρέπει να προχωρήσουμε στην προμήθεια τουλάχιστον  10.000 ευρώ ακόμα υγειονομικού υλικού που θα προτείνουν οι εν λόγο δομές. 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Αποφασίζουμε όπως προχωρήσει άμεσα η οικονομική επιτροπή στην προμήθεια 10.000 ευρώ σε υγειονομικό υλικό για πρόληψης και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού. Η εγγραφή θα γίνει στην επόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 5. Απόφαση απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους σε όλη την έκταση του δήμου Κισάμου. 


ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Ο δήμος Κισσάμου έχει επιχορηγηθεί με το ύψος των 20.000 ευρώ για δράσεις πρόληψης και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, επιπλέον μπορεί να διαθέσουμε και ίδιους πόρους. Με την ανάθεση 4000 χιλιάδων,  που πραγματοποίησε η οικονομική επιτροπή στις  24-03 -2020, θα προχωρήσουμε σε απολύμανση  μόνο σε συγκεκριμένους χώρους εντός της πόλης της Κισσάμου. Αυτό είναι απαράδεκτο, τόσες μέρες, να μην έχουμε προβεί σε απολυμάνσεις, σε όλους τους χώρους  και κτίρια στο σύνολο της χωρικής έκτασης  του δήμου,  που είχαν και έχουν πρόσβαση και εργασία,  δημοτικοί υπάλληλοι και πολίτες. Από τις 20.000 ευρώ έχουν ανατεθεί 7.000 περίπου,  εάν αποφασίσαμε την διάθεση των 10.000 ευρώ από τα διαθέσιμά μας, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού,  μένουν άλλες τρεις χιλιάδες και μαζί με την συμπλήρωση όσο ποσού απαιτείται για την ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας θα το πραγματοποιήσουμε στην επόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Αποφασίζουμε όπως άμεσα να πραγματοποιηθούν οι εργασίες απολύμανσης σε όλες τις Τ. Κ σε κοινόχρηστους χώρους και δημοτικά κτίρια όπως επιτάσσει η κατάσταση και η όποια αναμόρφωση του προϋπολογισμού απαιτείται,  θα πραγματοποιηθεί με μεταγενέστερη απόφαση μας. 

Επισημαίνουμε ότι,  η υποχρέωση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για τις ανωτέρω αποφάσεις, θα γίνει με μεταγενέστερη απόφασή μας, έως τις 30-06-2020, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου  (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’), άρθρο 43  παρ. 5β.

Οι Εισηγήσεις είναι από το σύνολο των μελών της Μείζονος Αντιπολίτευσης  δήμου Κισάμου , έχει πραγματοποιηθεί σύντμηση ή αφαίρεση, επαναλαμβανόμενων φράσεων από κάθε εισήγηση που έχει αποσταλεί στον δήμο. 


Με εκτίμηση,

Το σύνολο των μελών της Μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου Κισσάμου». 

Μοιραστείτε την είδηση