Ενεργειακή Αναβάθμιση σε σχολεία του Δήμου Πλατανιά | 447.000€ για τη μελέτη

Υπεγράφη το έργο της «Ενεργειακής  Αναβάθμισης Αξιοποίησης Ανανεώσιμων  Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για τα κτίρια του Γυμνασίου Πλατανιά και Γυμνασίου-Λυκείο Αλικιανού , Δήμου Πλατανιά», προϋπολογισμού μελέτης  447.000,00 Ευρώ , από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της «ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τακτικό Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα ΕΤΠΑ και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ»  

Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό  (net metering).
  • Εγκατάσταση  Αντλίας Θερμότητας
  • Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά  τεχνολογίας LED.
  • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης BEMS.
  • Τοποθέτηση Θερμομόνωσης Δώματος (στο  Γυμνάσιο Πλατανιά)

Ο Δήμος Πλατανιά με το έργο αυτό συνεχίζει την υλοποίηση  του σχεδιασμού του, που αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, σε συνέχεια και άλλων ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων του Δήμου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 120 ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Μοιραστείτε την είδηση