Ενδοοικογενειακή βία | Υπηρεσίες αντιμετώπισης από την ΕΛΑΣ

Η ενδοοικογενειακή βία βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής πρόληψης της βίας που υλοποιούν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία.

Πρόκειται για νέα επιχειρησιακή δομή της ΕΛΑΣ με υποστηρικτικό χαρακτήρα για τις καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η λειτουργία των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας έχει ως στόχο:

Την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων, με έμφαση και στην πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποίησης.

Την ενθάρρυνση και την καλύτερη διαχείριση των καταγγελιών.

Την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και τη συστηματική παρακολούθηση των υποθέσεων.

Την εκπαίδευση και την διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Μοιραστείτε την είδηση