Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής | απόφαση

Εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΝ οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για το έργο διασύνδεσης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος. Η εφαρμογή τους αποτελεί προυπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τους φορείς κατασκευής και λειτουργίας του.

Η διασύνδεση πραγματοποιείται μέσω υπόγειου/υποβρύχιου/εναέριου καλωδιακού συστήματος Συνεχούς Ρεύματος (ΣΡ) υπερυψηλής τάσης και περιλαμβάνει γραμμή μεταφοράς (ΓΜ) υπερυψηλής τάσης (±500 kV) συνεχούς ρεύματος (ΣΡ), υψηλής και υπερυψηλής τάσης (150 kV και 400 kV) εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ), η οποία διέρχεται υπογείως, εναερίως και υποβρυχίως, συνολικού μήκους περίπου 420 km.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ηλεκτρική διασύνδεση της νήσου Κρήτης με την Αττική αποτελεί μεγάλο ενεργειακό έργο υποδομής της χώρας και γενικότερης σημασίας για την οικονομία της, διότι σχετίζεται πρωτίστως με την επάρκεια της νήσου αυτής σε ηλεκτρική ενέργεια μετά το έτος 2020. Συνεπώς, η υλοποίησή του επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Τι περιλαμβάνει το υποέργο Κρήτης:

Δείτε εδώ την απόφαση

Μοιραστείτε την είδηση