Δήμος Πλατανιά | συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πλατανιά, θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, για ενημέρωση, συζήτηση, & υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της προετοιμασίας της κατάρτισης του Πρ/σμού Οικ. έτους 2021 του Δήμου Πλατανιά και των συμπεριλαμβανομένων σε αυτόν προγραμμάτων.

Σημειώνεται ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, η συνεδρίαση του ως άνω αναφερόμενου οργάνου θα λάβει χώρα δια περιφοράς.

Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ή οι αναπληρωτές τους, οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Πλατανιά και όποιος άλλος επιθυμεί, όπως συμμετάσχουν στην διαδικασία αποστέλλοντας τις προτάσεις και τις απόψεις τους επί της εισήγησης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Πρακτικογράφου του οργάνου, κ. Ιωάννη Σολανάκη (gsolanakis@platanias.gr) την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία από τις 15.00 έως τις 20.00.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής παραπάνω από του μισού των μελών της Επιτροπής με την αποστολή των σχετικών email για την έκδοση της σχετικής Απόφασης, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 από τις 15.00 έως τις 20.00 οπότε σε κάθε περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι υφίσταται απαρτία, όπως εάν η συνεδρίαση λάμβανε χώρα δια ζώσης.

Μοιραστείτε την είδηση