Αντικαπνιστικός νόμος | «τσουχτερά» πρόστιμα

«Τσουχτερά» αναμένεται να είναι τα πρόστιμα που αφορούν τον αντικαπνιστικό νόμο αλλά και οι επιπτώσεις σε καταστήματα τα οποία επιτρέπουν το κάπνισμα σε χώρους που απαγορεύεται η χρήση προϊόντων καπνού.

Το σφράγισμα των χώρων σε ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης που δεν τηρούν τα προβλεπόμενα από το νόμο, προβλέπεται σε μία από τις διατάξεις του νέου νόμου, ενώ τα πρόστιμα είναι τα εξής:

  • 50 έως 500 ευρώ σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3, λαμβανόμενης υπόψη υποτροπής.
  • 500 έως 1000 ευρώ σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3, που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, λαμβανόμενης υπόψη υποτροπής. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ενώ στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
  • 500 έως 10.000 ευρώ σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διάταξης. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.
  • 500 έως 10.000 ευρώ σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3730/2008, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3896/2010, για την παράβαση της απαγόρευσης καπνίσματος στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.
Μοιραστείτε την είδηση