Αλλαγές που αφορούν τις υπαίθριες διαφημίσεις φέρνουν οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τις υπαίθριες διαφημίσεις και εισάγονται νέες ρυθμίσεις ως προς τις προδιαγραφές των νέων διαφημιστικών πλαισίων και τα φωτιζόμενα ή φωτεινά διαφημιστικά πλαίσια.

Πλέον υπαίθριες διαφημίσεις συνιστούν οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, στάδια ή γήπεδα, σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών και σε ιδιωτικά κτίρια, οικόπεδα και περίπτερα, οι διαφημίσεις από τον αέρα, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και οι διαφημίσεις σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων και κάθε τύπου χρήσης οχημάτων που εκτελούν δημόσια συγκοινωνία ή στην εξωτερική επιφάνειά τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.

Με το νέο πλαίσιο υπαίθριες διαφημίσεις θα μπορούν να τοποθετούνται και σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αλλά αποκλειστικά σε οχήματα που εκτελούν δημόσια συγκοινωνία ή σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών των περιοχών αυτών.

Μοιραστείτε την είδηση