Για την εξέταση νέων τρόπων σχετικά με τη συνεχή επέκταση των «e-πληρωμών», τόσο από τον τελικό καταναλωτή, όσο και μεταξύ επιχειρήσεων εντός Ελλάδος και Ευρωζώνης, κάνει λόγο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Και καθώς τα Διεθνή Συστήματα Πληρωμών επικαιροποιούνται και εξελίσσονται συνεχώς, εστιάζοντας στις προτιμήσεις των καταναλωτών, ο ΕΒΕΠ δηλώνει ότι: «Δεν είναι τυχαίο που η Amazon, η Αpple και ο διαδικτυακός πάροχος Pay-Pal έχουν αποσπάσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς με τα συστήματα πληρωμών τους. Στην ΕΕ-28 αναζητείται ευρωπαϊκή λύση για τις ηλεκτρονικές πληρωμές με την ΕΚΤ να εξετάζει τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός σταθερού ψηφιακού νομίσματος, τύπου “stablecoin”, αλλά ταυτόχρονα να φοβάται τις ευρύτερες συνέπειες για τις τράπεζες και τα προβλήματα νομικής αβεβαιότητας. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η ΕΚΤ θέσπισε το σύστημα “TIPS” για συναλλαγές μεταξύ των τραπεζών, δεν υπάρχει σημαντική επίδραση, γιατί οι ευρωπαϊκές τράπεζες καθυστερούν να ενταχθούν».

Οι 7 νέες επιλογές και αλλαγές στις e-πληρωμές που εξετάζονται στην Ε.Ε.:

  • Ισχυρή πιστοποίηση πελατών (SCA – Strong Consumers Authentication)
  • Μεταφορά πίστωσης SEPA – Άμεσες Πληρωμές (SCT-Instant Payment)
  • Η πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή πληρωμή (EPL – European Payments Layer)
  • Η πρωτοβουλία για το πανευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών PEPSI (Pan-European Payment System Initiative)
  • Το σχέδιο «LIBRA» του Facebook
  • Ομάδα μετόχων ευρωπαϊκών καρτών (ECSG – European Cards Stakeholders Group)

Μοιραστείτε την είδηση