4,8 εκ. ευρώ στην Κρήτη | επενδυτικές δαπάνες και οδικό δίκτυο

70 εκατομμύρια ευρώ θα κατανεμηθούν στις Περιφέρειες της Ελλάδας, από τους Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών. (Δείτε εδώ την απόφαση)

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα δοθούν 4,830.000 €, ενώ τα χρήματα αυτά θα καλύψουν αποκλειστικά και μόνο επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου.

Δείτε τον πίνακα με το ποσό που λαμβάνει κάθε Περιφέρεια για τους ανωτέρω σκοπούς:

Μοιραστείτε την είδηση