30 προσλήψεις στον Δήμο Χανίων | προκήρυξη

Σε 30 προσλήψεις αναμένεται να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος Χανίων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Αναλυτικότερα, οι θέσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
(t-adynamiko@chania.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κριάρη 40, Τ.Κ. 73135 Χανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Κυριακάκη (τηλ. επικοινωνίας 2821341675 και 2821341674).

Δείτε την προκήρυξη

Μοιραστείτε την είδηση