24,3 εκ. ευρώ σε νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους | Τάκης Θεοδωρικάκος

Το ποσό των 24,3 εκ. ευρώ σε 89 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους της χώρας κατανέμεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Το ποσό κατανέμεται στους Δήμους, βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Μοιραστείτε την είδηση