169 προσλήψεις στη ΔΕΗ | 7 θέσεις στα Χανιά

Στην πρόσληψη 169 ατόμων με σειρά προτεραιότητας, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα προχωρήσει η ΔΕΗ.

Οι προσλήψεις, όπως επισημαίνεται, εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού που υλοποιεί και προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του νέου ιδιαίτερα ανταγωνιστικού, οικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της.

Οι προσλήψεις αφορούν μεταξύ άλλων ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς, λογιστές, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Στα Χανιά, θα προσληφθούν 7 άτομα συνολικά: 6 μηχανοτεχνικοί και 1 ηλεκτροτεχνικός.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Μοιραστείτε την είδηση